• Nhà máy chế biến đá
  • Nghệ thuật làm từ đá
  • Bãi tập kết sản phẩm
  • Kho chứa hàng
  • Kho chứa hàng
  • Sản phẩm đá xẻ
  • Nhà máy và thiết bị chế biến đá
  •  
 Ngày 29 tháng 03 năm 2015
chọn ngôn ngữ:
Công ty Cổ phần VINAVICO là một công ty trẻ, tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Nam Việt, được thành lập bởi các cổ đông sáng lập có uy tín lớn trong ngành tài chính, ngân hàng, xây dựng, cơ khí, công nghệ thông tin.... Kế thừa nhiều kinh nghiệm quý báu, với bí quyết "trọng người tài"....
 
Nhân dịp đầu năm mới 2015, Tổng giám đốc đã cùng đoàn cán bộ công ty lên chúc tết anh chị em công nhân viên làm việc tại nhà máy chế biến bột Caco3 Yên Bái
 
Ngày 12 tháng 11 năm 2014, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng kinh tế giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội với Công ty Cổ phần Vinavico
 
Vào ngày 27 tháng 11 năm 2014, tại tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng kinh tế giữa công ty Cổ phần Xây lắp và cơ khí Phương Nam với Công ty Cổ phần Vinavico.
 
Ngày 18 tháng 4 năm 2014, Công ty Cổ phần Vinavico đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham gia của đông đảo các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 
Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2014